Kwisboek

Het kwisboek is een boekwerk waarin de teams alle informatie terug kunnen vinden om de Rythovense Kwis tot een goed einde te brengen. Niet alleen informatie kan een team hier vinden, ook alle vragen zijn hierin terug vinden. De vragen zijn onderverdeeld in 11 categorieën, 10 reguliere categorieën en een categorie voor de geheime opdracht. Iedere reguliere categorie bevat 10 vragen. Bij iedere vraag is er (indien van toepassing) ruimte om de antwoorden in te vullen. De vragen zijn zodanig gesteld dat de antwoorden eenvoudig in de antwoordvakken passen.
Iedere vraag is goed voor 10 punten. Sommige vragen bestaan uit een aantal deelvragen welke samen goed zijn voor 10 punten. Wanneer een team alle vragen goed beantwoordt levert dit een team 1000 punten op. In het kwisboek kan een team ook aangeven op welke categorie het team een joker wil plaatsen. De punten gescoord in de categorie met de joker worden verdubbeld. Ook de geheime opdracht is goed voor 100 punten.

samen met de Rythovense Kwis