Bestuur

Het bestuur van Stichting Tienkamp organiseert niet alleen de Tienkamp maar ook de Rythovense Kwis.

Het bestuur bestaat uit:
Nico Verhagen……………………..Voorzitter
Linda Dikker………………………..Penningmeester
Ilse v.d. Hurk………………………..Secretariaat
Organisatie Tienkamp
Hester Vermeulen………………Sponsorzaken
John Schrijvers……………………Vice voorzitter/zaterdagcommissie
Martijn Aarts………………………..Zondagcommissie
Ilse vd Hurk………………………….Zaterdagcommissie
Jan v Grotel………………………….Zondagcommissie

Organisatie Rythovense Kwis
Linda Dikker…………………………Marijn Smolders
Nico Verhagen……………………..Jojanneke vd Mierden
Patty de Greef……………………..Arno de Gier
René Coppens

samen met de Rythovense Kwis