Welkom

Welkom op de site van Stichting Tienkamp Riethoven.
Stichting Tienkamp Riethoven organiseert voor de inwoners van Riethoven 2 evenementen waarbij deelname door jong en oud gewaarborgd is.
Stichting Tienkamp Riethoven bestaat uit een beperkt aantal organisatoren die met behulp van de inwoners van Riethoven om het jaar een ander evenement verzorgen.
In de oneven jaren staat de Tienkamp op de agenda en in de even jaren wordt de Rythovense Kwis georganiseerd.

Op 07 oktober 2022 is de Rythovense Kwis gespeeld en op 15 oktober is als winnaar uit de bus gekomen: ET Riethoven. De Rythovense Vêêr werd uitgereikt aan mevrouw Mieke Smets. Iedereen van harte gefeliciteerd.

samen met de Rythovense Kwis